Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Tříkrálová sbírka 2023

Publikováno: 13. 12. 2022
Autor: Marek Killar

V lednu příštího roku se naše škola opět zapojí do největší charitativní akce v České republice.

O přesném termínu Vás budeme brzy informovat.

Nejprve uveřejňujeme dopis koordinátorky sbírky za Oblastní charitu v Trutnově:

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v  České republice. Sbírka je pořádána Oblastní charitou Trutnov. Letos se bude konat již třiadvacátým rokem, a to od 1. do 15. ledna 2023. Na průběhu sbírky se podílí několik desítek dobrovolníků ze škol, obcí, soukromých institucí, ale i z vašich domovů. Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde jsou třeba, ale především zachovat sílu tradice, která nás už po tisíciletí provází. Pojďme se tedy i tento rok zapojit a spolu udělat něco pro dobrou věc.

Za příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky dostanete od tříkrálových koledníků kalendář a cukřík. Případně požehnají vašemu domu nápisem K+M+B 2023. Zajisté nezapomenou ani tradičně zazpívat svou tříkrálovou koledu, kterou vám do nadcházejícího roku vinšují štěstí a zdraví.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 u nás na Trutnovsku bude směřovat do tří charitních služeb. Převážná část půjde na rozvoj Domácí paliativní péče, která se v září 2022 oddělila od Zdravotní služby naší Charity. Vybrané prostředky budou sloužit k zakoupení potřebného vybavení pro službu. Domácí paliativní péče se věnuje pacientovi v terminálním stádiu nemoci nebo člověku, který se ocitl na sklonku života. Těmto lidem je díky domácí paliativní službě umožněno důstojné prožití posledních okamžiků doma se svými blízkými. Ze sbírky budou dále hrazena psychologická a psychoterapeutická sezení pro děti s traumatem. Nyní stát proplácí dětem maximálně 10 terapií ročně, což je v některých případech nedostačující. Naše služba Maják – Centrum náhradní rodinné péče doprovází pěstounské rodiny, poskytuje jim podporu, poradenství a odbornou pomoc. Stabilizování rodiny je nezbytné pro její celkové fungování.  V neposlední řadě pak pomoc půjde na zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory. Chtěli bychom pořídit aktivizační kufříky, se kterými by naši asistenti u seniorů pracovali a podporovali nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Osobní asistence je službou pro osoby se s níženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky této službě mohou lidé s hendikepem setrvávat v přirozeném domácím prostředí. Je důležité, aby si i senioři potřebující každodenní pomoc udržovali své schopnosti, které pomáhají předcházet stagnaci a chátrání duševního stavu člověka.


Rádi bychom Vás pozvali na Vyslání tříkrálových koledníků a každoroční Tříkrálový koncert pořádaný sborem Chorea Concortica.

VYSLÁNÍ KOLEDNÍKŮ – 1. ledna 2023 od 17:00 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trutnově

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT CHOREA CONCORTICA – 8. ledna 2023 od 15:00 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Marie V Trutnově

Pokud nemáte možnost se účastnit, ale rádi byste přispěli, můžete tak učinit na účet TKS 66008822/0800, nutné zadat variabilní symbol Oblastní charity Trutnov – 777955026. Dále pak pomocí QR kódu nebo na www.trikralovasbirka.cz

Vám všem, kteří se na sbírce budete podílet, bychom chtěli ze srdce poděkovat.

              Lucie Poláčková
              koordinátor sbírky za Oblastní charitu Trutnov
              www.trutnov.charita.cz
              tel. 737 333 665

Další aktuality

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů