Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Tříkrálová sbírka 2024

Publikováno: 5. 1. 2024
Autor: Marek Killar

V pátek 05.01.2024 a v sobotu 06.01.2024 se naše škola opět zapojila do největší charitativní akce v České republice.

Ze školy vyrazily skupinky (vždy 2 deváťáci se 3 koledníky ze 4.A + 5.A) s úředně zapečetěnými pokladničkami po celých Mladých Bukách.

A kdo se ze školy podílel?

V pátek to byli z 9.A Čížek M., Dreveniaková K., Rodr M. a Suk M.; ze 4.A Lonská E., Stejskal J. a Stöhr M. a z 5.A Baloghová V., Bašáková A. a Nguyen T.

V sobotu to byli z 9.A Čížek M., Dreveniaková K., Kobík K. a Rodr M.; ze 4.A Adamcová A., Belli T. a Hlaváčková E. a z 5.A Petr R., Pulchartová A. a Vacková T.

Všem děkujeme!

Pro ostatní zájemce o přispění uveřejňujeme dopis koordinátorky sbírky za Oblastní charitu v Trutnově:

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. Letos se pod záštitou Oblastní charity Trutnov bude konat již po čtyřiadvacáté a tříkrálové koledníky budete moci potkávat v ulicích od 1. do 14. ledna 2024. Na Tříkrálové sbírce se s námi podílejí školky, školy, soukromé instituce a firmy, ale například i vaši známí, kolegové či sousedé. Našim cílem je nejen vybrat peníze pro naše charitní služby, které pomáhají lidem, ale především zachovat sílu tradice, která nás už po tisíciletí provází. Pojďme se tedy i tento rok spojit a udělat něco pro dobrou věc.

Koledníci tradičně požehnají vašemu domu nápisem K+M+B 2024 a nezapomenou zazpívat tříkrálovou koledu, se kterou vám do nadcházející roku vinšují štěstí a zdraví. Vy jim na oplátku můžete do úředně zapečetěné pokladničky přispět libovolnou částkou.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 u nás na Trutnovsku bude směřovat do pěti charitních služeb. Převážná část půjde na podporu pěstounských a sociálně slabých rodin. Finance budou použity na úhradu terapeutické pomoci, školních a mimoškolních jednodenních výletů či víkendových pobytů a volnočasových aktivit. Naše služby Maják – Centrum náhradní rodinné péče Zvonek pro rodinu se snaží, aby děti vyrůstaly v bezpečném rodinném prostředí, a jejich cílem je zachování rodiny jako celku. Ze sbírky bude dále hrazeno vybavení pro personál Zdravotní služby a Domácí paliativní péče.  Obě terénní služby jsou poskytovány pacientům v jejich domácím prostředí a cílem služeb je zcela nahradit pobyt v nemocničním zařízení. Služby jsou poskytovány vyškolenými sestrami a vzhledem k náročnosti jejich práce je nutné vybavení pravidelně obměňovat. V neposlední řadě pak pomoc půjde na zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory. Chtěli bychom navázat na minulý rok, kdy jsme ze sbírky pořídili aktivizační kufříky, se kterými naši asistenti u seniorů pracují a podporují tak nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Kufříky se osvědčily a rádi bychom je rozšířili. Osobní asistence je službou pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky této službě mohou lidé s hendikepem setrvávat v přirozeném domácím prostředí. Je důležité, aby si i senioři potřebující každodenní pomoc udržovali své schopnosti, které pomáhají předcházet stagnaci a chátrání duševního stavu člověka.

Pokud nemáte možnost se účastnit, ale rádi byste přispěli, můžete tak učinit na účet TKS 66008822/0800, nutné zadat variabilní symbol Oblastní charity Trutnov – 777955026. Dále pak pomocí QR kódu nebo na www.trikralovasbirka.cz    

Vám všem, kteří se na sbírce budete podílet, bychom chtěli ze srdce poděkovat.  

Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Lucie Poláčková, tel.: 737 333 665, email: lucie.polackova@tu.hk.caritas.cz

Další aktuality

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů