Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Jídelna

Informace

Školní jídelna má 66 míst k sezení.
Vážení rodiče a strávníci,
vzhledem k nárustu cen potravin a energii jsme nuceni zvýšit od 1. 5. 2023 ceny stravného
 

Děti MŠ 3-6 let
přesnídávka + pitný režim
12,- Kč
svačina + pitný režim
29,- Kč
oběd + pitný režim
11,- Kč
Děti MŠ 7-10 let
přesnídávka + pitný režim
13,- Kč
oběd + pitný režim
35,- Kč
svačina + pitný režim
11,- Kč
Žáci 7-10 let
oběd
35,- Kč
Žáci 11-14 let
oběd
37,- Kč
Žáci 15-18 let
oběd
39,- Kč
Zaměstnanci
oběd
43,- Kč
Cizí strávníci
oběd  (do jídlonosiče)
90,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na základě věku dosaženého v daném školním roce (září – srpen).

Mgr. Pavel Petržela, ředitel škol

Jídelní lístek

Jídelní lístek

Fotogalerie školní jídelny

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů