Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Školní družina

Informace

Školní družina je určena pro žáky I. stupně základní školy.
Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně.
Příspěvek se platí pololetně, tj. za 1. pololetí do 30. 9. a za 2. pololetí do 28. 2.
Rodiče pobírající sociální dávky mohou požádat ředitele školy o snížení nebo prominutí platby.

Školní družina má 2 oddělení:
ranní provoz - vychovatelka Petra Nováková
odpolední provoz - vychovatelka Petra Nováková, David Pištěcký,DiS.

O prázdninách 2020 proběhla rekonstrukce prostor a ŠD získala úplně nové zázemí:

Kontakty

Petra Nováková
David Pištěcký,DiS.

Režim činnosti ve ŠD

06.30 - 07.40 individuální hry a odpočinek, ranní pohybové aktivity a cvičení v tělocvičně
11.40 - 12.15 oběd, osobní hygiena
12.15 - 13.00 odpočinková a relaxační činnost, četba, vyprávění
13.00 - 14.00 pobyt venku, míčové hry, soutěže, hry v přírodě
14.00 - 16.00 zájmová činnost, příprava na vyučování (dle potřeby), volná činnost, stolní hry, míčové a sportovní hry v tělocvičně nebo venku, postupný odchod dětí domů

Zájmová činnost ve ŠD

pohybové a tělovýchovné aktivity
jazyková výchova
výtvarné činnosti
pracovní činnosti
hudební výchova - zpěv, tanec
literární výchova - četba a prohlížení knih
dramatická výchova - hrajeme a vyprávíme pohádky
přírodovědná a vlastivědná činnost
hry a soutěže - zábavnou formou si děti procvičují své znalosti a dovednosti

Cíle ŠD

všestranně rozvinutý člověk
podpora tělesného a duševního zdraví
osvojení etických hodnot naší společnosti, učit se slušnému chování
motivace k učení
naučit děti samostatnosti a sebekontrole
posilovat zájem o účelné využívání volného času

Další aktivity dětí ve ŠD

1.
Děti ze ŠD navštěvují podle svého zájmu také kroužky, které probíhají na naší škole.
2.
Nejčastěji nabízíme dětem výtvarné a pracovní činnosti, výrobky pak vystavíme na chodbě školy, či ve ŠD, nebo jimi uděláme někomu radost.
Velmi oblíbené jsou pohybové hry, které nabízíme hlavně při ranní ŠD: míčové hry, překážkové dráhy, soutěže, houpání na kruzích, schovávaná apod.
3.
Pobyt venku - naší snahou je, aby děti byly každý den alespoň 1 hod venku na čerstvém vzduchu. Využíváme dětské hřiště, školní hřiště, městská hřiště, ale hlavně podnikáme vycházky po okolí, aby se děti dozvěděly něco nového o přírodě. V zimě si užijeme sníh – bobování, koulování, stavění sněhuláků apod.
4.
Dále družina nabízí možnost vypracování domácích úkolů s dohledem vychovatelky – za písemného souhlasu rodičů! A to v rámci přípravy na vyučování.
5.
Ve školní družině je také počítač, který děti mají možnost využívat ke hraní her, zaměřených na jejich rozvoj – podpora učení. Při této činnosti dbáme na dodržování duševní hygieny (čas strávený na PC, vhodnost her apod.).
6.
Akce:
Pouštění draků
Slavení dušiček – Halloween
Advent ve družině – Mikuláš, Sv.Lucie
Vánoční besídka s rodiči
Oslava Velikonoc
Dárek pro maminku – svátek matek

Fotogalerie školní družiny

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů