Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Projekty v hodinách Aj

Publikováno: 11. 12. 2023
Autor: Denisa Červená

Žáci 2. stupně pracovali během 1. pololetí v hodinách anglického jazyka na několika projektech.

Část žáků 6. třídy - žáci točili ve skupinkách video o naší škole s anglickým popisem školy. Video jsme si pouštěli v hodině a děti samy zhodnotily v angličtině svou práci - s kamerou, komentář, natočené učebny...

Žáci 7. třídy pracovali na projektu "Last Summer". Pomocí svých fotek vytvořili ukázku svých nejlepších zážitků z léta, které měli za úkol pod obrázky/fotky popsat. Později popisovali už pouze ústně a o zážitcích si povídali. V hodinách si pomocí projektu procvičili použití minulého času a slovní zásoby, kterou k popisu potřebovali.

Část žáků 7. třídy (kteří nejeli do divadla) popisovali slavné (již nežijící) české osobnosti "FAMOUS CZECH PERSONALITIES". Jejich výběr osobností byl velmi příjemným překvapením. Procvičovali minulý čas prostý, slovní zásobu i znalost českých osobností. Vybrali si např. Věru Čáslavskou, Karla Čapka, Františka Křižíka, Jana Beneše, Josefa Bicana, Ottu Wichterleho nebo Josefa Šurala.

Žáci 8. třídy pracovali na projektu vysvětlení rozdílu mezi použitím "be going to" a "will". Pomocí prezentace někteří lépe pochopili rozdíl a ostatní si procvičili své znalosti. Druhý projekt se týkal ochrany životního prostředí a problémů s tím spojených. "ENVIRONMENTAL PROBLEMS". Tento projekt tvořili žáci skupiny A v programu Power Point. Procvičili tak své znalosti a použití daného programu i slovní zásobu týkající se ochrany přírody.

Žáci 9. třídy vytvořili projekt na téma "OUR FUTURE" (NAŠE BUDOUCNOST). Žáci měli za úkol popsat školu, na kterou se hlásí, vysvětlit proč se na ni hlásí a co dělají pro to, aby se na školu dostali.

Všichni si zaslouží pochvalu za snahu, mám opravdu radost z jejich nadšení a radost z jejich práce!

Good job!!! Keep up the good work :-)!

Ukázky projektů/prezentací:

Další aktuality

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů