Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Zápis do 1.třídy na školní rok 2024/2025

Publikováno: 22. 2. 2024
Autor: Marek Killar

Zápis dětí do 1.tříd proběhne ve středu 10.4.2024 od 13.00 - 17.00 hod v budově základní školy č.p. 160 (vchod od tělocvičny!) v určených třídách (bude značeno). Letos zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky. 

Rodiče se dostaví společně s dítětem, proběhne vyplnění požadovaných úředních dokumentů a malé zábavné prověření schopností a dovedností budoucího prvňáčka.

V budově MŠ se lze zapsat do časového pořadníku!

K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- doporučujeme už předem vyplnit, a k zápisu donést i tiskopis "ŽÁDOST O PŘIJETÍ"

  • ke stažení ve formátu PDF - viz příloha dole

Během zápisu rodič nebo učitel vyplní ZÁPISNÍ LIST - je možné si ho stáhnout dole - ve formátu PDF.

Tyto žádosti lze vyzvednout i v sekretariátu školy či přímo u zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel nebo si ho můžete stáhnout dole). Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě odklad školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31.květen kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K žádosti je třeba přiložit tyto doklady:

1. Vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SCP).

2. Doporučující posouzení příslušného odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. I v případě kladného výsledku řízení je nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu.

Mgr. Eva Háková, budoucí učitelka 1. třídy

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Další aktuality

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů