Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky

Vybudování odborných učeben

Projekt Vybudování odborných učeben v ZŠ Mladé Buky je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt řeší absenci odborných učeben s moderním vybavením dostupný všem skupinám žáků a pedagogů. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi i komunikaci v cizích jazycích. A zároveň k zajištění bezbariérovosti objektu školy.

Cílem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy spojené s vybudováním odborných učeben v půdním prostoru stávající budovy základní školy (3. NP) - vybudována bude polytechnická učebna, učebna informatiky, učebna školních dílen, kabinety a sklady pomůcek, rekonstruována bude stávající odborná učebna v 2.NP (učebny fyziky, chemie a přírodopisu) včetně kabinetu.

Nově dojde k zajištění bezbariérového přístupu do školy, úpravám venkovního prostranství, k zajištění konektivity školy a pořízení materiálně-technického vybavení odborných učeben.

Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školy a vytvoření kvalitního výukového prostředí pro žáky školy a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program ZŠ Mladé Buky.

Městys Mladé Buky
Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky
© 2024 Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů