2) Mateřská škola

----------------------------------------------

Vážení rodiče, prosím, věnujte pozornost tomuto upozornění!

Podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU, který je oficiálním dokumentem školy a je ZÁVAZNÝ jak pro personál, tak pro Vás, rodiče, je povinností děti dovést do školy do 8.00 hod. a odpoledne umožnit uzavření školy v 16.00 hod. Toto rozhodnutí není samoúčelné.

1. Je zakotveno ve ŠŘ, jehož znění jste podepsali, a bohužel důsledkem jeho opakovaného nedodržování může být v závažných případech i příčinou vyloučení dítěte z docházky do MŠ /viz ŠŘ /

2. Po 8. hod. se začínají uklízet šatny – a musí kvůli bezpečnosti stačit uschnout, než děti přecházejí do jídelen na svačinu

3. Paní kuchařka si po této hodině začíná připravovat svačiny do jednotlivých jídelen a neustálé změny počtu dětí jí práci ztěžují!

4. BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ – v 8. hod. se MŠ zamyká z důvodu ranní řízené činnosti, která je poté narušována, a z důvodu, kdy byla vydána ředitelem školy bezpečnostní směrnice pro obě budovy školy

/ viz případy fyzického napadení ve škol. zařízeních/

5. Výjimku tvoří např. návštěva lékaře apod., kdy si pozdní příchod předem vyjednáte s třídní p. uč.

DĚKUJI VÁM ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ

DANÝCH PRAVIDEL !!!