2) Mateřská škola

---------------------------------------------- 


Vážení rodiče, prosím, věnujte pozornost tomuto upozornění!


Podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU, který je oficiálním dokumentem školy a je ZÁVAZNÝ jak pro personál, tak pro Vás, rodiče, je povinností děti dovést do školy do 8.00 hod. a odpoledne umožnit uzavření školy v 16.00 hod. Toto rozhodnutí není samoúčelné.

 

1.    Je zakotveno ve ŠŘ, jehož znění jste podepsali, a bohužel důsledkem jeho opakovaného nedodržování může být v závažných případech i příčinou vyloučení dítěte z docházky do MŠ /viz ŠŘ /

2.    Po 8. hod. se začínají uklízet šatny – a musí kvůli bezpečnosti stačit uschnout, než děti přecházejí do jídelen na svačinu

3.    Paní kuchařka si po této hodině začíná připravovat svačiny do jednotlivých jídelen a neustálé změny počtu dětí jí práci ztěžují!

4.   BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ – v 8. hod. se MŠ zamyká z důvodu ranní řízené činnosti, která je poté narušována, a z důvodu, kdy byla vydána ředitelem školy bezpečnostní směrnice pro obě budovy školy

/ viz případy fyzického napadení ve škol. zařízeních/

5.    Výjimku tvoří např. návštěva lékaře apod., kdy si pozdní příchod předem vyjednáte s třídní p. uč.

 

DĚKUJI VÁM ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ

DANÝCH PRAVIDEL !!!
Podřízené stránky (2): a) Informace b) Zpravodaj