2009/2010

Třída: 1.A

třídní učitel: Leierová Jana

Počet celkem: 15 z toho chlapců: 9 dívek: 6

Třída: 2.A

třídní učitel: Mgr. Šolcová Vlasta

Počet celkem: 19 z toho chlapců: 7 dívek: 12

Třída: 3.A

třídní učitel: Mgr. Lipinová Marie

Počet celkem: 15 z toho chlapců: 7 dívek: 8

Třída: 4.A

třídní učitel: Mgr. Sedlaříková Marcela

Počet celkem: 19 z toho chlapců: 14 dívek: 5

Třída: 5.A

třídní učitel: Mgr. Šenková Jaroslava

Počet celkem: 19 z toho chlapců: 11 dívek: 8

Třída: 6.A

třídní učitel: Mgr. Hřebenářová Jana

Počet celkem: 19 z toho chlapců: 15 dívek: 4

Třída: 7.A

třídní učitel: Mgr. Novotný Miloš

Počet celkem: 15 z toho chlapců: 11 dívek: 4

Třída: 8.A

třídní učitel: Mgr. Novotný Miloš

Počet celkem: 23 z toho chlapců: 15 dívek: 8

Třída: 9.A

třídní učitel: Mgr. Obručová Eva

Počet celkem: 26 z toho chlapců: 13 dívek: 13