2007/2008

Třída: 1.A

třídní učitel: Mgr. Lipinová Marie

Počet celkem: 20 z toho chlapců: 9 dívek: 11

Třída: 2.A

třídní učitel: Leierová Jana

Počet celkem: 18 z toho chlapců: 13 dívek: 5

Třída: 3.A

třídní učitel: Mgr. Šolcová Vlasta

Počet celkem: 24 z toho chlapců: 15 dívek: 9

Třída: 4.A

třídní učitel: Mgr. Sedlaříková Marcela

Počet celkem: 18 z toho chlapců: 13 dívek: 5

Třída: 5.A

třídní učitel: Mgr. Šenková Jaroslava

Počet celkem: 18 z toho chlapců: 12 dívek: 6

Třída: 6.A

třídní učitel: Mgr. Strnadová Lucie

Počet celkem: 22 z toho chlapců: 15 dívek: 7

Třída: 7.A

třídní učitel: Mgr. Pohlová Monika

Počet celkem: 26 z toho chlapců: 14 dívek: 12

Třída: 8.A

třídní učitel: Mgr. Obručová Eva

Počet celkem: 21 z toho chlapců: 10 dívek: 11

Třída: 9.A

třídní učitel: Mgr. Novotný Miloš

Počet celkem: 21 z toho chlapců: 15 dívek: 6