d) Suplování

Je pravidelně aktualizováno na nástěnce u sborovny.