c1i) Základy sportovních her

Vedoucím tohoto nového kroužku je Mgr. M. Novotný a probíhá každou středu od 15.30 hod.