c1f) Stolní tenis

Kroužek pokračuje ve své činnosti.

Žáci se scházejí v tělocvičně každý pátek pod vedením trenéra J. Procházky: