c1c) Anglická konverzace

Tento kroužek je od letošního roku nový. Nabídla ho žákům M. J. Spetlova.

Navštěvují ho tito žáci:

Je vyučován každý pátek v učebně anglického jazyka (výtvarné výchovy):