c1b) Anglická konverzace

Škola nabízí kroužek, ve kterém se žáci mohou zdokonalit v anglickém jazyce.

Je nazvaný ANGLICKÁ KONVERZACE a vede ho Bc. Denisa Červená.

Protože je o angličtinu velký zájem, byly letos vytvořeny 3 skupiny, které se scházejí před vyučováním:

V určené dny členy kroužku s paní učitelkou nejdete v učebně anglického jazyka (výtvarné výchovy):