c2d) Pohybové hry

Vedoucím je Mgr. Eva Martínková. Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit:

Kroužek probíhá v tělocvičně školy a to každý čtvrtek od 13.30 - 14.30 hod.

Je určen pro děti 1.stupně. Letos je přihlášeno těchto 17 žáků:

Ve fotogalerii jsou žáci zachyceni při hře: