c2b) Deskové hry

Vedoucím je Ing. M. Vaňátková. Jak už z názvu plyne, obsahem je hraní různých deskových her:

Kroužek se schází v kmenové třídě 5.A a to ve středu od 12.45 - 14.15 hod (menší děti) a poté od 14.15 - 15.30 (starší děti).

Během kroužku se velmi často objevují i žáci, kteří nejsou přihlášeni. Ale odmítnuti nejsou a mohou se zapojit do činnosti.

Přihlášeno je na začátku těchto 12 žáků:

Níže si můžete z přiložených fotografií udělat představu, jak tento zájmový kroužek funguje: