c7) 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 je nabídka zájmových kroužků velmi pestrá - funguje 9 kroužků:

Seznam dětí jednotlivých kroužků: