Zeměpis

Zeměpis na 2.stupni vyučuje Mgr. Lucie Farkašová (6.A, 7.A, 8.A a 9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Předmět je vyučován v přírodovědné učebně: