Výtvarná výchova

Výuce výtvarné výchovy se věnují Mgr. Marie Lipinová (1.A), Mgr. Adéla Petrová (2.A), Mgr. Vlasta Šolcová (3.A), Mgr. Alena Imrišková (4.A) a Mgr. Marcela Sedlaříková (5.A). Na 2.stupni ji vyučuje Mgr. Alena Imrišková (6.A a 7.A) a Mgr. Lucie Farkašová (8.A a 9.A).

Týdenní časová dotace na předmět je následující:

Výuka probíhá ve kmenových třídách, většinou ale ve specializované učebně výtvarné výchovy a jazykové přípravy (viz fotografie):