Výchova ke zdraví

Výchovu ke zdraví vyučuje Mgr. Miloš Novotný (6.A) a Mgr. Pavel Petržela (7.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících: