Výchova k občanství

Výchovu k občanství na 2.stupni vyučuje Mgr. Monika Hofmannová (6.A), Mgr. Eva Obručová (7.A) a Mgr. Lucie Farkašová (9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících: