Tělesná výchova

Tělesnou výchovu vyučují:

Mgr. Marie Lipinová (1.A)

Mgr. Adéla Petrová (2.A)

Mgr. Vlasta Šolcová (3.A)

Mgr. Miloš Novotný (4.A, 5.A, celý 2.stupeň - chlapci)

Mgr. Lucie Farkašová (6.A - 9.A - dívky)

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Výuka probíhá v zrekonstruované školní tělocvičně a v přilehlých venkovních prostorách: