Přírodověda

Přírodověda je vyučována v 5.A Mgr. Marcelou Sedlaříkovou a ve 4.A Mgr. Lucií Farkašovou.

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících: