Přírodopis

Přírodopis na 2.stupni vyučuje Mgr. Lucie Farkašová (6.A a 7.A) a Mgr. Pavel Petržela (8.A a 9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Předmět je vyučován ve speciální učebně: