Praktické činnosti

Praktické činnosti vyučují na 1.stupni Mgr. Marie Lipinová (1.A ), Mgr. Adéla Petrová (2.A), Mgr. Vlasta Šolcová (3.A a 4.A), a Mgr. Marcela Sedlaříková (5.A). Na 2.stupni vyučují Mgr. Miloš Novotný (6.A, 7.A+8.A chlapci) a Kateřina Dejová (7.A + 8.A dívky).

Chlapci mají výuku v rekonstruovaných prostorách dílen:

Dívky se učí vařit v prostorách mateřské školky.