Matematika

Matematiku na 1.stupni vyučuje Mgr. Marie Lipinová (1.A), Mgr. Adéla Petrová (2.A), Mgr. Vlasta Šolcová (3.A), ), Mgr. Miloš Novotný (4.A) a Mgr. Marcela Sedlaříková (5.A). Na 2.stupni Mgr. Marek Killar (9.A) a Mgr. Eva Obručová (6.A, 7.A a 8.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících: