Informatika

Informatiku na škole vyučuje Pavel Forman (5.A, 6.A, 8.A a 9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Výuka informatiky probíhá v nové počítačové učebně, která čítá 22 počítačů (Dell OptiPlex 380 - Intel Core 2 Duo E7600 3,06GHz, 2 GB DDR3, SFF, Windows 7 Professional CZ OEM, 19" LCD).

Pro školní rok 2014/2015 došlo k nákupu nových počítačových stolů a vzadu v učebně byla zřízena školní knihovna: