Heuristik v 8.A

Datum přidání: 15.10.2013 11:25:19

V rámci výuky fyziky probíhá na škole dobrovolná soutěž nazvaná HEURISTIK. Žáci 6.-9. tříd mají za úkol vždy k určitému datu vyrobit nějakou pomůcku, která se týká probíraného učiva.

Žáci 8.A měli za úkol vlastnoručně vyrobit POHYBOVADLO - jakékoliv těleso poháněné nějakou energií.

K danému datu se, bohužel, objevilo jen 1 pohybovadlo. V rámci hodiny bylo i vyzkoušeno!

Zhotovil ho Š. Žalský - viz foto: