Fyzika

Fyziku na 2.stupni vyučuje učitel Mgr. Marek Killar (6.A, 7.A, 8.A, 9.A).

Vyučuje se dle učebnic nakladatelství FRAUS pro 6.-9. ročník.

Učivo fyziky je zpestřeno:

  • laboratorními pracemi
  • každý žák za školní rok zpracuje a přednese referát na zadané téma (od 7.ročníku)
  • každý žák si připraví a před třídou předvede 1 fyzikální pokus (od 6.ročníku)
  • žáci během roku mohou nosit samostatně zhotovené pomůcky (viz soutěž HEURISTIK)
  • žáci mohou dobrovolně zpracovávat domácí úkoly + domácí laboratorní práce + domácí experiment + příklady
  • během roku každý žák dostane 1-2 těžší otázky, musí sehnat co nejpřesnější odpověď

Výuka fyziky probíhá v přírodopisné učebně, kde je k dispozici počítač připojený na internet a propojený s dataprojektorem:

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících: