Dějepis

Dějepis na 2.stupni vyučuje Mgr. Jana Hřebenářová (6.A, 7.A, 8.A a 9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících: