Chemie

Chemie se vyučuje v 8. a 9.třídě: Mgr. Eva Obručová

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Předmět je vyučován v přírodovědné učebně: