Anglický jazyk

Anglický jazyk na 1.stupni vyučuje Mgr. Adéla Petrová (2.A) a Bc. Denisa Červená (3.A - 5.A), na 2.stupni Bc. Denisa Červená (6.A, 7.A, 8.A a 9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:

Jazyková učebna byla vymalována, hezky vyzdobena a doplněna o dataprojektor: