a) Předměty

V levém menu či dole jako podřízené stránky si lze vybrat konkrétní předmět. Dozvíte se podrobnosti ke každému předmětu.

Ve školním roce 2018/2019 se na škole vyučují tyto volitelné předměty:

Volba povolání - 8.ročník

Finanční gramotnost - 9.ročník

Anglický jazyk - konverzace - 9.ročník

Cvičení z českého jazyka - 9.ročník