7) březen

Zimo, zimo, už jdi pryč …

Děti z celé MŠ zahnaly zimu a přivolaly jaro. Venku v zahradách pozorovaly první otužilé kytičky, ale nejvíce se těšily na Velikonoce. Vyrobily výzdobu a dárečky. U Sluníček byl velikonoční rej. Broučkové ještě chvíli pokračovali v duchu pohádek a vyrobili perníkovou chaloupku. U Soviček taktéž probíhala velikonoční oslava svátků jara.

Fotogalerie: březen

Hudební vystoupení : Babička Chrotta vypráví :

Pohádka s písničkami o trampotách flétniček, které jim způsobil beraní roh s trumpetou a o tom, jak jim nakonec pomohly ostatní hudební nástroje. Děti do pohádky vstupují svým zpěvem a po jejím skončení si znovu připomenou, s jakými hudebními nástroji se v příběhu setkaly. Programem, kde nechybí ani praktické ukázky hry na jednotlivé nástroje, provádí lektor Pavel Macků.

Fotogalerie: vystoupení