9a) červen

Hurá na prázdniny

Zazvonil zvonec a školního roku je konec.

Během tohoto roku jsme měli všichni moc práce. Dokončovaly se prostory v mateřské škole a dopracovávala se zahrada. Velká práce, kterou jsme museli vynaložit při nastěhování a úklidu prostorů, abychom se co nejrychleji nastěhovali a užívali krásně barevných prostorů, nás stála mnoho sil. Proto jsme my, zaměstnanci, vděční za veškeré ocenění, které se nám dostalo od Vás rodičů. Nesmírně si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Fotogalerie červen:

Fotogalerie výlet: