1) září

V měsíci září fungovala mateřská škola v náhradních prostorách. Mladší děti docházely do budovy bývalé zemědělské školy a předškoláci do budovy základní školy. I přes ztížené podmínky děti nijak nestrádaly. Paní učitelky připravovaly pestré programy a činnosti. Mnohdy nám bohužel chyběly materiály i pomůcky a i přes to jsme se všichni snažili si toto společné období užít.

Věříme, že se všichni těšíme do nových prostorů, ale ještě si někdy na tyto společné chvíle rádi vzpomeneme.

Fotografie září

Fotografie - prázdniny