8) duben

Začátek měsíce jsme prožili velkými přípravami na svátky jara - velikonoce. Ve všech třídách děti vyráběly dárečky a naučily se nové koledy.

Naši předškoláci jeli na výlet do centru KRNAPU ve Vrchlabí. V tomto měsíci jim začala "první školička", která bude probíhat 10x.

Třída Broučků přivítala do života nové občánky.

Konec měsíce patřil čarodějnickým rejům a ve třídě Soviček proběhla tak besídka plná čarodějnic a čarodějů.

A dne 28.4. za námi přijela pohádka: O zvířátkách a loupežnicích.

Fotogalerie: Duben v mateřince

Fotogalerie: Divadelní představení