3) listopad

A přišel listopad,

kdy všechno listí popadalo. Zapalovali jsme si svíčky a tak trochu se postrašili. Vyřezávali jsme dýně, vyráběli strašidla, duchy a povídali si o dušičkách. Listopadové téma nás zavedlo do přírody. Poznávali jsme stromy, přírodniny, houby.

Do naší školky nám přijela „Veselá kapela“, která nás s příběhem vtáhla do děje. Společně jsme si zase zazpívali a zahráli na naše těla.

I v tomto měsíci se předškoláci zúčastnili programu KRNAP a shlédli divadelní ekologickou pohádku v ZŠ.

A jak už všichni víme, těšíme se pomalu na Ježíška. Společně jsme si ozdobili strom, na který jsme pověsili dárky, zazpívali a zatancovali. Začali jsme vyrábět dárky na jarmark a pro rodiče k vánocům. Zavítal k nám i pan fotograf, abychom mohli obdarovat celou rodinu.

Přejeme krásný Adventní čas plný pohody :-)