1) září

Dobrý den,

vítáme Vás v mateřské škole u Skřítků.

O prázdninách se ve školce pracovalo a renovovalo. Ve všech třídách jsou vymalované stěny a vyměněné linolea s koberci. Mne se tu moc líbí a moc si přeji, aby se tady líbilo i všem dětem.

A co že děti u Ježečků zažily v měsíci září?

1. září se v naší třídě objevil jen 1 nový kamarád, ostatní kamarády jsem již znal, a tak jsme se všichni představili a vyprávěli jsme vše o mateřské školce.

Sluníčko nám svítilo, a proto jsme si užívali hodně společných chvil na zahradě i s ostatními dětmi z jiných tříd, abychom se navzájem poznali. Paprsky sluníčka nás tak hezky hřály, až jsme si zašli na zmrzlinku, abychom se trochu osvěžili a taky trochu zamlsali. J

Ve druhé polovině měsíce jsme si povídali o lidském těle, zdraví a bezpečnosti. ,,Ve zdravém těle zdravý duch“, toto přísloví jsme využili při sportování. Navštívili jsme sportoviště v Mladých Bukách a využili jsme multifunkční hřiště, kde jsme měli velký prostor k pohybu, ke hrám a k volné zábavě s míči. Sport je pro nás velmi zdraví a proto se těšíme zase na další návštěvu, abychom si zase zasportovali na tak pěkném hřišti.

Výletem do Velké Úpy na „Louku smyslů“ jsme si vyzkoušeli svůj čich u STROMU VŮNÍ, hmatem jsme objevovali předměty v OBŘÍ RUCE, zrak jsme vyzkoušeli u OPTICKÝCH KLAMŮ, které byli pro nás trochu těžké, chuť jsme si vyzkoušeli při naší malé svačince, ale co se nám nejvíce líbilo bylo prověření sluchu přes ZEMNÍ TELEFON. Nakonec jsme si pohráli na Lučním hřišti. Vice o „ Louce smyslů“ na: http://loukasmyslu.cz/o-nasi-louce/

V září jsme přivítali ve sluníčkové třídě nové kamarády. Naučili se s námi ranní pozdrav a přilepili si svoji fotografii do sluníčkové školky, o které recitujeme básničku. Sluníčko nám hřálo i na cestu do lesa, kde jsme pozorovali houby, stromy a keře.

Mějte se všichni krásně, Vaši Skřítkové :-)