7) březen

Březen nás přivítal krásným slunečným počasím. Časté vycházky do přírody obohacovaly děti o nové poznatky. Velkým zážitkem byly krásné bledulky a sněženky u D.Seifech. Děti ze třídy ,,Ježků" vystoupily k MDŽ s hudebně tanečním pásmem v klubu důchodců. Březen je měsícem knihy a knihoven. Exkurze v knihovně byly pro děti zajímavá. Seznámily se s knihovnou a několik knih jsme si i zapůjčily do MŠ.

Za kulturou jezdíme do Janských Lázní. Tentokrát to byla pohádka : ,,Stop pohádka". MŠ navštívili kouzelníci, děti prožily čarování a kouzla. Fotografování s názvem ,,Jarní okénko" proběhlo za plné účasti dětí.

K velikonocům se v každé třídě vyrábělo, tvořilo a malovalo, lepilo, selo se osení. Děti se učily koledy, seznámily se s tradicemi a zvyky.

Kouzelnické vystoupení: