3) listopad

V měsíci listopadu si skřítkové užívali posledních teplých dnů na vycházkách do lesa. Pozorovali končící podzim, lesní ptactvo, stromy, plody, listy. Utužovali si tak i své zdraví pohybem na čerstvém vzduchu. Ve školce si pak připomněli, jak se dá předcházet nemocem zdravou stravou (ovoce a zelenina) a správnou hygienou.

A protože přípravy na 1. školní vánoční jarmark jdou do finiše, skřítkové ze všech tříd zhotovují výrobky do svého stánku a moc se na celou akci těší.

Jinak v tomto měsíci stále ještě probíhá sportovní školička a fotky z ní najdete na www.zsbuky.cz – fotogalerie p. Ondráčka.