a) Informace

Naše mateřská škola je součástí Základní školy Mladé Buky. Jsme trojtřídní MŠ, kterou navštěvuje v letošním škol. roce 2019/2020 zatím celkem 76 dětí. S nimi pracuje šest plně kvalifikovaných učitelek a tři provozní pracovnice. Provoz naší MŠ je od 6.30 do 16.00 hod.

Od září 2007 pracujeme podle dokončeného ŠVP, který je platný pro všechna oddělení naší MŠ. Mottem ŠVP jsou slova: "Hrajeme si od jara do zimy…". Proto veškeré výchovné cíle jsou rozděleny do čtyř ročních období – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA.

Každý rok je tento plán aktualizován a doplňován o nové aktivity a činnosti.

ŠVP je dále podrobně rozpracován v TVP (třídní výchovný program), kde se paní učitelky už konkrétněji zaměřily k vlastním výchovným záměrům, kterých chtějí při práci s dětmi dosáhnout. Pojmenování jednotlivých tříd - máme třídu Broučků, Sluníček a Soviček.

Celkové tématické zaměření naší MŠ se vztahuje k místům prostředí, kde žijeme. Vedeme děti k bližšímu poznávání okolního světa, obohacujeme je o poznatky ze živé i neživé přírody, ukazujeme jim význam přírody pro život lidí. Vzbuzujeme v nich potřebu o přírodu a život v ní pečovat, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. K tomu nám pomáhá pohádková postava KRAKONOŠE jako spravedlivého vládce našich okolních hor – Krkonoš. Tyto cíle učitelky rozpracovaly do školního výchovně vzdělávacího projektu " Krakonošovi skřítkové", podle kterého si říkáme:

MATEŘSKÁ ŠKOLA U SKŘÍTKŮ

V roce 2017/2018 proběhla celková rekonstrukce budovy mateřské školy a její zahrady.