Romantismus není jen romantika

Datum přidání: 5.6.2019 7:39:35

Dne 4. února 2019 se žáci 4.-9.ročníku naší školy zúčastnili divadelního představení v podání herců divadelního souboru "Divadélko pro školy" z Hradce Králové, které se uskutečnilo v tělocvičně.

Celý program nesl název „Romantismus není jen romantika", a že se bylo opravdu na co dívat. Žáci se zábavnou a vtipnou formou dozvěděli nejen něco o romantismu jako literární epoše, ale také se seznámili s předními českými i světovými představiteli romantismu, kterými byli například J. W. Goethe, A. S. Puškin, N. V. Gogol, V. Hugo a J. Vrchlický.

Ke každému z autorů uvedli herci nějakou zajímavost z jejich života, ale především naši žáci zhlédli scénky připravené na základě úryvků jednotlivých děl - Utrpení mladého Werthera, Evžen Oněgin, Ženitba, Chrám Matky Boží v Paříži a Noc na Karlštejně.

Do děje byli zapojováni i naši žáci, kteří se svých úloh zhostili s radostí a velkou chutí, což představení dodalo ještě na větší atraktivitě. Celý program se všem velice líbil.