Návštěva EPO

Datum přidání: 6.5.2019 9:40:24

V pátek 26.4.2019 jsme s 9.A navštívili Elektrárnu v Trutnově-Poříčí. Na vrátnici čekal průvodce, který nás provázel celou elektrárnou. Nejprve jsme se v úvodním videu seznámili s teorií týkající se výroby elektrické energie v elektrárnách. Poté jsme se vydali do provozu, kde jsme se seznámili se vším, co elektrárna potřebuje k výrobě elektrické energie, tj. uhlí, biomasa (skladování, úprava), spalování uhlí (2 typy používaných kotlů), příprava vody pro výrobu páry (pískové filtry, chemická úprava), přeprava páry ke generátorům (potrubí), vlastní generátory (řídící velín, ukázka lopatek, aj.). Nakonec jsme viděli transformátory sloužící k převádění elektrické energie jednak pro další provoz elektrárny, a pak pro přenos do distribuční sítě.

Velkou pozornost elektrárny v současné době věnují i snižování emisí (bylo nám vysvětleno, jak je nakládáno s popílkem – úložiště nad Poříčím, k výrobě stavebního materiálu, podklad pod asfaltové silnice). Nedílnou výrobní součástí elektrárny Poříčí je i výroba páry pro vytápění Trutnova a okolních vesnic včetně Mladých Buků.

Projektový den se podařil, žáci se seznámili velmi podrobně s provozem tepelné elektrárny a pochopili, co vše je třeba udělat, abychom si mohli doma rozsvítit třeba obyčejnou žárovku.