Zápis do mateřské školy

Datum přidání: 4.3.2019 14:26:49

Zápis do mateřské školy

Na školní rok 2019/2020

Úterý 7.5.2019 od 8:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy

Pro děti narozené 1.9.2016 – 31.8.2017 nástup do školky je k datu dosažení 3 let věku dítěte

Kritéria pro přijetí v pořadí důležitosti – schválil Městys Mladé Buky

  1. Osobní účast dítěte a rodiče při zápisu v řádném termínu a předložení požadovaných dokladů (občanský průkaz, rodný list dítěte)
  2. Docházka v posledním roce před nástupem do školy (ukládá Školský zákon - § 34 ods.4)
  3. Bydliště ve spádové oblasti Mladých Buků (podle matriky Městyse Mladé Buky)
  4. Věk dítěte – starší dítě má přednost
  5. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují
  6. Další zájemci dle data přihlášení (v případě nenaplnění kapacity MŠ)

Přijďte, těší se na Vás celý kolektiv školy.

Bc. Jana Jeníková, vedoucí MŠ Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy