Zápis do 1.třídy na školní rok 2019/2020

Datum přidání: 28.3.2019 12:44:19

Zápis dětí do 1.tříd proběhne ve středu 3.4.2019 od 13.00 - 17.00 hod v budově základní školy č.p. 160 (vstup vchodem

od tělocvičny) ve třídách 6.A a 8.A (bude značeno). Letos zapisujeme děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky.

V budově MŠ se lze zapsat do časového pořadníku!

K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- doporučujeme už předem vyplnit, a k zápisu donést i tiskopis "ŽÁDOST O PŘIJETÍ"

  • ke stažení ve formátu Word - viz příloha dole
  • ke stažení ve formátu PDF - viz příloha dole

Během zápisu rodič nebo učitel vyplní ZÁPISNÍ LIST - je možné si ho stáhnout dole - ve formátu PDF.

Tyto žádosti lze vyzvednout i v sekretariátu školy či přímo u zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel nebo si ho

můžete stáhnout dole - ve formátu DOC nebo PDF). Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě

odklad školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31.květen kalendářního roku, v němž má dítě zahá-

jit povinnou školní docházku.

K žádosti je třeba přiložit tyto doklady:

1. Vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SCP).

2. Doporučující posouzení příslušného odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. I v případě kladného výsledku řízení je nutné, abyste se následující

rok dostavili k zápisu.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy