Sběr papíru - zima 2018

Datum přidání: 30.11.2018 11:02:54

V rámci soutěže „Vzorný žák základní školy“ je povinností každého žáka donést starý papír.

Proto škola vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru.

První kolo proběhne v termínu od pondělí 3.12.2018 do pátku 14.12.2018.

Úkolem je donést v tomto 1.kole aspoň 5 kg papíru (pevně svázaného v balíčku nebo krabici;

druh není určen).

Papír se odevzdává ráno panu školníkovi, který ho zváží a výsledek zapíše do seznamu žáků.