Přírodovědná gramotnost - testování

Datum přidání: 13.11.2018 11:29:37

Česká školní inspekce provádí celkem pravidelné testování žáků všech typů škol.

Naše škola byla už vícekrát poctěna touto možností.

Letos se na nás opět usmálo štěstí, protože jsme byli zařazeni do tzv. Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání - podzim 2018. Zjišťování bylo zaměřeno mj. na výsledky žáků 4., 6., 8. a 9. ročníku ZŠ. Sledovanými oblastmi byla jazyková gramotnost, přírodovědná gramotnost, informační gramotnost a témata související s dopravní výchovou. V každé zařazené škole byly zjišťovány výsledky žáků či studentů pouze jednoho z uvedených ročníků a pouze v jedné z uvedených oblastí.

Na naši školu vyšla přírodovědná gramotnost a testovanou třídou byla 8.A.

Testování proběhlo v úterý 13.11.2018 pomocí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET: